Metalúrgica Extractiva

Metalúrgica Extractiva

  • Hidrometalurgia de metales base
  • Extracción por solventes e Intercambio Iónico
  • Electrometalurgia
  • Planta concentradoras de cobre
Buscar